Ποιοι ειναι οι δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας απο τον ΕΟΠΥΥ

133273-060713163510_0304

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρης Κοντός, καθορίζει με εγκύκλιο τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας για τους δικαιούχους.
Πιο συγκεκριμένα παρέχεται σε αυτούς που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Χορηγείται, επίσης, σε υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:
• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Ταμείο και δεν έχει νοσηλευθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
• Γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συμβεβλημένων κλινικών) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.