Πενταπλασιάστηκαν οι εξιδεικευμένοι γιατροί που αφήνουν την χώρα

nosokomeio-giatrosΠενταπλασιασμός σε πέντε χρόνια στους εξειδικευμένους γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό, καθώς με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το 2012 εξέδωσαν πιστοποιητικό αποχώρησης στο εξωτερικό 642 ανειδίκευτοι και 1.166 ειδικευμένοι γιατροί, σε σχέση με το 2007 έφυγαν στο εξωτερικό 243 ανειδίκευτοι και 292 ειδικευμένοι.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 η τάση για μετανάστευση ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2012.

Η θλιβερή διαπίστωση έγινε ιδιαίτερα σαφής με τα στοιχεία του Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης του ΙΣΑ, όπου σημειώθηκαν στο πλαίσιο του ενημερωτικού τριημέρου που διοργάνωσε ο σύλλογος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δυνατότητες εργασίας στη Γερμανία.

Κατά την διάρκεια του τριημέρου, πέρα από την γενική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες για ατομική συμβουλευτική ενημέρωση των γιατρών από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας Προσωπικού (ZAV) του Ομοσπονδιακού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) της Γερμανίας.

Από τους 270 γιατρούς που το παρακολούθησαν, το 70% ήσαν άνεργοι.

Ο ΙΣΑ με στόχο να στηρίξει και να βοηθήσει τους νέους και άνεργους γιατρούς-μέλη του, προέβη στη δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης για την Ελλάδα και το εξωτερικό.