Παράταση για τις πληρωμές εισφορών του ΟΓΑ

oga

Η προθεσμία πληρωμής εισφορών που έληγε σήμερα, πήρε παράταση σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του ΟΓΑ, προκειμένου να διευκολύνει τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Ο ΟΓΑ θα δέχεται πληρωμές εισφορών μέχρι και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, χωρίς να γίνει καμία επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή τους.

Οι πληρωμές των εισφορών από τους ασφαλισμένους θα γίνονται μέσω ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν αποσταλεί.

Η παράταση ισχύει και για τις πληρωμές εισφορών από εργοδότες-επιχειρήσεις, οι οποίες θα γίνονται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με την προσκόμιση του εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς ΚΜΠ 640.