«Παγώνουν» μέχρι τον Μάρτιο οι μεταγραφές στις Αρχιτεκτονικές σχολές του ΕΜΠ και του ΑΠΘ με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως είχαν ζητήσει με προσφυγή τους οι αρχές των συγκεκριμένων σχολών.

Μέχρι τον Μάρτιο, με απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με την απόφαση, που θα ισχύει μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής, η οποία θα συζητηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, η αύξηση των εγγραφών που θα γίνει λόγω των μεταγραφών είναι «ικανή να προκαλέσει δυσλειτουργία» των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, «λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους, και κυρίως υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ήτοι βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, που θα είναι ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».

Στην προσφυγή με την οποία ζητούν την ακύρωση των διατάξεων των νόμων για τις μετεγγραφές των φοιτητών οι σχολές τονίζουν ότι παραβιάζουν τα άρθρα 4, 5, 16, 24 και 106 του Συντάγματος, γιατί, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αυξάνουν τον αριθμό των σπουδαστών σε 290 τουλάχιστον από τους 60 που δήλωσε η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ ότι μπορεί να εκπαιδεύσει.

Για τους υπεράριθμους σπουδαστές μάλιστα η πολιτεία, σύμφωνα με την προσφυγή, δεν εκπόνησε καμία σχετική μελέτη ούτε έλαβε υπόψιν το γεγονός ότι η εν λόγω σχολή του ΕΜΠ, ακόμα και με τους υπάρχοντες σπουδαστές σήμερα, με μεγάλη δυσκολία επιτελεί τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες της. Και όλα αυτά τη στιγμή που η χρηματοδότηση έχει μειωθεί από την αρχή της κρίσης κατά 33%, ενώ οι διαθέσιμοι χώροι διδασκαλίας δεν επαρκούν στο ελάχιστο και οι συνθήκες φοίτησης, διδασκαλίας και έρευνας καθίστανται δυσχερείς.

Πηγή:http://www.avgi.gr