ΑΠΟΓΝΩΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑΣημαντικό χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων Ελλήνων καταγράφουν στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού κερδίζει έξι φορές περισσότερα από το φτωχότερο 20%.

Σε έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τον Δείκτη Καλύτερης Ζωής οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Το 52% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν πιο θετικές εμπειρίες σε μια μέση ημέρα (συναισθήματα ηρεμίας, υπερηφάνεια για επιτεύγματα, απόλαυση κ.λπ.) από ό,τι αρνητικές (πόνος, ανησυχίες, θλίψη, ανία κ.λπ.). Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 76%.

Ο δείκτης έχει στόχο να επιτρέψει μια σύγκριση για την ευημερία σε όλες χώρες, με βάση τα 11 θέματα που έχουν χαρακτηριστεί ως καθοριστικής σημασίας από τον ΟΟΣΑ στους τομείς των υλικών συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Τα θέματα είναι: Ασφάλεια, Στέγαση, Εργασία, Εισόδημα, Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου, Ικανοποίηση από τη ζωή, Υγεία, Παιδεία, Διακυβέρνηση, Κοινότητα και Περιβάλλον.

Στην Ευρώπη το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Πολωνία επέλεξαν την ικανοποίηση από τη ζωή ως κορυφαία προτεραιότητα. Η υγεία εκτιμήθηκε περισσότερο στη Ρωσία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Γαλλία και την Αυστρία.

Στην Ελλάδα το μέσο νοικοκυριό έχει διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα 19.095 δολάρια (16.951 ευρώ) ετησίως, λιγότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 23.938 δολάρια (21.268 ευρώ) τον χρόνο.

Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων: το κορυφαίο 20% του πληθυσμού κερδίζει έξι φορές περισσότερα από το κατώτατο 20%.

Όσον αφορά την απασχόληση, το 51% των ατόμων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ελλάδα έχουν μια αμειβόμενη εργασία, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ για την απασχόληση, που είναι 65%.

Ως προς την Υγεία, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα είναι σχεδόν 81 χρόνια, υψηλότερο κατά έναν χρόνο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (80 χρόνια). Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες είναι σχεδόν 83 χρόνια, σε σύγκριση με 79 για τους άνδρες.