Μπορεί να αποχωρήσει η Ιταλία από το ευρώ

Η Ιταλία και στη συνέχεια η Ιρλανδία θα είχαν τους περισσότερους λόγους να αποχωρήσουν από την Ευρωζώνη από ό,τι η Ελλάδα ή άλλες χώρες, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America Merrill Lynch, που υπενθυμίζει τον κίνδυνο οικειοθελούς αποχώρησης από το κοινό νόμισμα.

Η ανάλυση της Bank of America Merrill Lynch βασίζεται στην ανάλυση κόστους-απόδοσης και τη θεωρία παιγνίων.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης, όπως μεταδίδει το Bloomberg, δείχνουν πως οι αγορές υποτιμούν το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης οικονομιών από την Ευρωζώνη.

Η Ιταλία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανάλυση, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει μία συντεταγμένη επιστροφή σε κοινό νόμισμα, διαφυλάσσοντας μέρος του οφέλους που θα είχε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Σε παρόμοια θέση εκτιμάται ότι βρίσκεται και το Δουβλίνο.