«Μπλόκο» στην αυθαίρετη εγκατάσταση των ΑΠΕ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 1

Σε περαιτέρω δυσφήμιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οδηγεί η χύδην χωροθέτηση των εγκαταστάσεών τους σε ευαίσθητες περιοχές της φύσης ή σε γεωργικής γη υψηλής παραγωγικότητας με λειψές μελέτες ή χωρίς να εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τη «συνύπαρξή» τους με άλλες ομοειδείς δραστηριότητες. Αυτό προκύπτει από σειρά προσφυγών, δήμων, κυρίως εναντίον αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας έργων ΑΠΕ από τους γραμματείς της αποκεντρωμένης διοίκησης, τις οποίες έκανε αποδεκτές ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνης.

Έτσι, στις αρχές του μήνα, ακυρώθηκε η απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίνονταν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,0 MW, στη θέση Σκόπια – Βραχάκι και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης και Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου Κορφοβούνι» έπειτα από προσφυγή του WWF Eλλάς.

Το αιολικό πάρκο χωροθετούνταν ανάμεσα σε τρεις ζώνες προστασίας της Ορνιθοπανίδας και εντός σημαντικής περιοχής για τα άγρια πτηνά του Δικτύου Νatura 2000. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου είχε εκφράσει την αντίθεσή του, διότι η λειτουργία του αιολικού σταθμού θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στον προστατευόμενο πληθυσμό μαυρόγυπα που αναπαράγεται στο Εθνικό Πάρκο και είναι μοναδικός στην ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής Χερσονήσου. Προειδοποιούσε δε ότι μαζί με τα άλλα τέσσερα υφιστάμενα αιολικά πάρκα σταδιακά θα δημιουργήσουν φραγμό στις μετακινήσεις των πουλιών.

Συμπερασματικά, στην απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ αναφέρεται ότι είναι πλημμελής η αιτιολογίαςως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στις ΖΕΠ, πόσο μάλλον όταν η ειδική Ορνιθολογική Μελέτη που το συνοδεύει δεν περιλαμβάνει ετήσια καταγραφή για να γίνουν παρατηρήσεις, «αφού απουσιάζει η καταγραφή από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο».

 

Κρήτη

Στις 22 Μαΐου ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία νέας μεγάλης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 999 kw στο Αρκαλοχώρι, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, στον Νομό Ηρακλείου, σε περιοχή κυρίως αγροτική εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ΣΧΟΟΑΠ, χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης.

Βασικό επιχείρημα εδώ είναι ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν ανταποκρίνεται στις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του νόμου «ως προς το πριεχόμενό της και συγκεκριμένα λόγω της έλλειψης αναφοράς, εκτίμησης και αξιολόγησης των σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον».

Ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας στην προσφυγή του σημείωνε την ανάγκη αξιολόγησης εκ μέρους των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της σωρευτικής δράσης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω και του σημαντικού αριθμού των μονάδων που αιτούνται αδειοδότησης στον Νομό Ηρακλείου αλλά και την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μονάδων αεριοποίησης / αναερόβιας χώνευσης – παραγωγής βιοαερίου στην Κρήτη.

 

Φαιστός

Έπειτα από δύο προσφυγές του Δήμου Φαιστού, στον Νομό Ηρακλείου κρίθηκαν (14.4) μη νόμιμες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιαέριο ισχύος 499 kw και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα ισχύος 998,8 kw. Και στις δύο περιπτώσεις το σκεπτικό είναι το ίδιο. Στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάση των οποίων εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας των δύο μονάδων υποβαθμίζει τον χαρακτήρα των συγκεκριμένων περιοχών ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, «καθώς δεν αρκεί η απλή αναφορά στον χαρακτήρα αυτής, χωρίς περαιτέρω στάθμιση των επιπτώσεων των εγκαταστάσεων και της αλλαγής χρήσης σε αυτές και στην ευρύτερη περιοχή».

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ από τη νομοθεσία, επιτρέπεται η χωροθέτηση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ως εξαιρετικό μέτρο και με βάση ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ, η έκδοση της οποίας εκκρεμεί.

Παραθέτει ακόμη τη νομολογία του ΣτΕ για τη συνταγματική προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, «δεδομένου ότι η διατήρηση και η διαχείρισή της συνιστούν ουσιώδη όρο της βιώσιμης ανάπτυξης».

Επίσης και την εισηγητική έκθεση του Νόμου 2637/1998 για τις ΑΠΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ως μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο, που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια «και ως κοινωνικό αγαθό μεγάλης σπουδαιότητας για την οικονομία και την κοινωνική μας ζωή».

Πηγή:http://www.avgi.gr