Μείωση στον Ελληνικό Εμπορικό Στόλο

index

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2012, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,5%.

Όπως παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιούνιο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.