Κόβονται τα έξοδα παράστασης προέδρου της Βουλής, πρωθυπουργού και υπουργών

Καταργούνται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 τα έξοδα παράστασης του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης (σήμερα δεν υπάρχει), των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, καθώς και του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία έρχεται σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και προβλέπει επίσης τη μείωση κατά 50% των χορηγιών του νυν και των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας από 1ης Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Καταργούνται, από 1-9-2012, τα έξοδα παράστασης του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, καθώς και του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης. Τα μηνιαία ποσά που λάμβαναν ήταν:

– 1.872 ευρώ για τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής.

– 1.404 ευρώ για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

– 935 ευρώ για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή.

– 468 ευρώ για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του βουλευτή.

2. Μειώνεται κατά 50%, από 1-9-2012, η παρεχόμενη μηνιαία χορηγία προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία πλέον θα ανέρχεται στο διπλάσιο των απολαβών των βουλευτών αντί του τετραπλασίου.

3. Η μηνιαία χορηγία που καταβάλλεται στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας από την ισχύ του Συντάγματος του 1975 ανέρχεται, από 1ης Σεπτεμβρίου, σε ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες απολαβές των βουλευτών.

4. Καταργείται, επίσης από 1ης Σεπτεμβρίου 2012, η μηνιαία καταβολή εξόδων παράστασης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πηγή: Καθημερινή