Κοινό το πρόβλημα, κοινή και η λύση

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14.6

Η πιο κρίσιμη μάχη της τετράμηνης διαπραγμάτευσης, που εισέρχεται στην τελική της φάση με ορίζοντα το Εurogroup, διεξάγεται από χθες στις Βρυξέλλες μεταξύ της ελληνικής αποστολής και των εκπροσώπων των δανειστών.

Κρίσιμες συναντήσεις με ορίζοντα το Eurogroup * Απαραίτητη προϋπόθεση η ρύθμιση του χρέους * Επιβάρυνση των πιο υψηλών εισοδημάτων, περιορισμένες αλλαγές σε ΦΠΑ και μικρή μείωση εξοπλιστικών δαπανών στην ατζέντα της Αθήνας

Η Αθήνα προσέρχεται με διάθεση εξεύρεσης λύσης και αποφυγής μιας σύγκρουσης που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για όλες τις πλευρές. Η διαφορά που χωρίζει Ελλάδα και δανειστές έχει περιοριστεί σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,25% του ΑΕΠ, ένα ποσό που η Αθήνα διαπραγματεύεται με δυσκολία, αλλά και το οποίο θα ήταν παράλογο να θέσει σε διακινδύνευση το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, κάτι που οι δανειστές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους.

Για την ελληνική πλευρά, που αποσκοπεί στη δρομολόγηση μιας συμφωνίας για οριστική έξοδο από την κρίση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρύθμιση του χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο. Βασικό μέλημα της κυβέρνησης επίσης είναι να μην επέλθει περαιτέρω επιβάρυνση στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, στόχος που θα επιτευχθεί με ανακατανομή των βαρών στα πολύ υψηλά εισοδήματα.

 

Πηγή:http://www.avgi.gr