Οι αλλαγές που φέρνει το Νέο Λύκειο

55F06265E01DFACAE48949BC87BFDCEB

 

Αλλαγές έρχονται στο Νέο Λύκειο, όπως προκύπτει από δηλώσεις του υπουργού Παιδείας καθώς και από σχετική ενημέρωση του newsbeast.gr.

Το newsbeast.gr παρουσιάζει συνοπτικά τις αλλαγές, καθώς και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές της Β’ Λυκείου για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη και το νέο σύστημα εισαγωγής.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ Λυκείου

Το ΙΕΠ, όπως ενημερωθήκαμε, έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της επαναφοράς της Πληροφορικής για την εισαγωγή στα οικεία τμήματα. Πιθανόν να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο στα πλαίσια της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών όπου οι μαθητές θα εξετάζονται σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική και Νεοελληνική Γλώσσα.

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

Φυσική Αγωγή

Από φέτος έχει πραγματοποιηθεί αύξηση των ωρών του μαθήματος για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου κατά μία ώρα.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Το μάθημα αναμένεται να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου.

Ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, Ιταλικά και Ισπανικά

Ο νόμος για το Νέο Λύκειο προέβλεπε ότι για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα Ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα Ισπανικά και στα Ιταλικά.

Φαίνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα ενταχθούν στο πρωινό πρόγραμμα σύμφωνα και με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή».

Κατανομή σχολών σε επιστημονικά πεδία

Όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου του 2015 θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα γίνει η ένταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία.

Το παραπάνω ορίζεται και από την κείμενη νομοθεσία που αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ής Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος».

Συντελεστής βαρύτητας

Καθυστέρηση υπάρχει ως προς την ανακοίνωση του συντελεστή βαρύτητας σε ένα εκ των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Σύμφωνα με το νόμο για το «Νέο Λύκειο» ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα ένα μάθημα, από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της σχολής ή του τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών της Α ́ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.