Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας

3A91B1890C6613BBE4A6CCF7E41DE178Στην υποβάθμιση προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch ο οποίος υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του προσωρινού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Διάσωσης των υπερδανεισμένων χωρών της Ευρωζώνης, έπειτα από την αντίστοιχη υποβάθμιση της Γαλλίας από το ΑΑΑ.

Ο Fitch μείωσε την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) από το ΑΑΑ στο ΑΑ+, όπως είχε κάνει και την περασμένη Παρασκευή με τη Γαλλία.