Έβγαζαν τα παιδιά τους κωφάλαλα

Σύμφωνα με τους αρμόδιους μεγάλος αριθμός παιδιών από μια συγκεκριμένη γειτονιά στην Αλεξανδρούπολη είχε δηλωθεί επίτηδες ως κωφάλαλος προκειμένου οι γονείς να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα που αγγίζει τα 362 ευρώ.

Ο αριθμός των παιδιών ανέρχεται σε 35 ενώ εμφανίζονται ως κωφάλαλα από τους κηδεμόνες τους. Μετά όμως από ελέγχους που έγιναν από γιατρούς, ο πρόεδρος του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Νίκος Ραπτόπουλος, δήλωσε πως τα παιδιά δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα ενώ το επίδομα το έπαιρναν επί τέσσερα συναπτά έτη.

Η κομπίνα που είχαν στήσει επίδοξοι κλέφτες του δημσίου χρήματος παρουσίαζαν παιδιά με διαφορετικά ονόματα κάθε φορά για εξετάσεις κωφαλαλίας. Έπαιρναν λοιπόν τις πιστοποιήσεις από τους γιατρούς των νοσοκομείων και τις προσεκόμιζαν στο δημόσιο προκειμένου νσ λαμβάνουν το σχτικό επίδομα.

Μέχρι τώρα ο αριθμός των παιδιών ανέρχεται στα 35 ενώ σύμφωνα με τους διευθυντές των σχολείων οι μαθητές αυτοί δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.