Ερευνητές του ΜΙΤ δημιούργησαν συσκευή χορήγησης ενέσιμων φαρμάκων χωρίς βελόνα

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από το MIT, όπου ερευνητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αναπτύσσουν μια νέα μέθοδο για τη χορήγηση φαρμάκων χωρίς τη χρήση βελόνας (jet-injection). Η λειτουργία της πρωτότυπης συσκευής βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης με μεγάλη ταχύτητα, με το φάρμακο να εισέρχεται στον οργανισμό του ασθενούς από μια οπή που έχει διάμετρο όσο το κεντρί ενός κουνουπιού. Ακόμη, το ακροφύσιο της συσκευής μπορεί να τραβά έξω υγρά με τον ίδιο τρόπο, ενώ είναι δυνατή και η χορήγηση φαρμάκου σε μορφή σκόνης σαν να ήταν υγρό.

Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για όσους φοβούνται τις ενέσεις, αλλά και σε διαβητικούς συνανθρώπους μας για τις καθημερινές δόσεις ινσουλίνης.