Επιταχύνει το ΙΚΑ την έκδοση συντάξεων

ika_27

Να επιταχύνει το χρόνο εκδόσεως σύνταξης σε περιπτώσεις αιτημάτων διαδοχικής ασφάλισης στοχεύει το ΙΚΑ, το οποίο θα δώσει από μεθαύριο Τετάρτη σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

Στόχος της διαδικτυακής υπηρεσίας διασυνδέσεις είναι να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στην διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις αιτημάτων διαδοχικής ασφάλισης.

Ενδεικτικά, τα αιτήματα συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, που θα υποβάλλονται στις δημόσιες υπηρεσίες, θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Εν συνεχεία θα καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για να ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαιώσεως του χρόνου ασφαλίσεως.

Με την νέα διαδικασία θα μειωθεί από 2 έως 8 μήνες ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος στο ΓΛΚ, μέχρι την γνωστοποίησή του στο ΙΚΑ.

Πηγή:https://left.gr