«Επαναπατρισμός» καταθέσεων στις τράπεζες

Οι Έλληνες καταθέτες συνεχίζουν να επιστρέφουν τα χρήματα τους στα τραπεζικά συστήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των τραπεζιτών, σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων, αμέσως μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, στα τραπεζικά ταμεία της χώρας έχουν επιστρέψει περισσότερα από τέσσερα δις ευρώ.

Βασικό κίνητρο για την επαπανοπροώθηση των καταθέσεων είναι τα υψηλά προνόμια που προσφέρουν οι εγχώριες τράπεζες στους πελάτες τους αυτή την περίοδο, Ένα από αυτά είναι και το υψηλό επιτόκιο που ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 5,5%.

Οι τραπεζικοί αναλυτές εμφανίζοντυαι ιδιαίτερα αισιόδοξοι καθώς όπως σημειώνουν αν οι έλληνες καταθέτες συνεχίσουν να δείχνουν εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών τότε στο βάθος του χρόνου η εισροή των καταθέσεων θα φτάσει και τα 100 δισ. Ευρώ.