Ένας στους 4 Έλληνες (και πιο συγκεκριμένα ποσοστό που ανέρχεται στο 23,1% του πληθυσμού της Ελλάδας) ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό προσδιορίζεται ως ετήσιο εισόδημα ίσο με 5.023 ευρώ για το 2013. Αυτό προκύπτει από σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι, εάν δεν υπήρχαν τα επιδόματα και οι λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις, τότε το ποσοστό όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας θα έφτανε το 28% του πληθυσμού.

Επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η εκτίμηση αυτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει με βάση τη νέα έρευνα των συνθηκών διαβίωσης (στοιχεία 2013). Στην ίδια έρευνα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξής εκτιμήσεις:

* Συνολικά, 3.861.414 πολίτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας επιβιώνοντας με λιγότερα από 418,6 ευρώ τον μήνα, καθώς η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, ανάμεσα στο σύνολο των 18 κρατών – μελών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2013, τον κίνδυνο της φτώχειας αντιμετωπίζει το 35,7% του πληθυσμού.

Το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αυξήθηκε από το 2009 μέχρι και το 2013 κατά 897.000 άτομα.

* Οι άνδρες στην Ελλάδα έχουν μέσο προσδοκώμενο χρόνο ζωής τα 78,3 έτη, ενώ για τις γυναίκες αυτό είναι κατά 5,1 χρόνια μεγαλύτερο καθώς κυμαίνεται στα 83,4 έτη.

* Κατά το 2013 καταγράφηκαν στην χώρα μας 94.134 γεννήσεις και 11.794 θάνατοι.

* Κατά τη διάρκεια του 2013 τα μισά ζευγάρια παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο (26.632) και τα άλλα μισά με θρησκευτικό γάμο (25.624) ενώ υπεγράφησαν 581 σύμφωνα συμβίωσης.

Πηγή:http://www.avgi.gr