Ελάχιστες οι πιθανότητες εξόδου από το ευρώ

 

Πολύ χαμηλότερες από ό,τι πιστεύουν οι αγορές είναι, σύμφωνα με έκθεση της ελβετικής τραπέζης και χρηματοπιστωτικής εταιρίας Credit Suisse, οι πιθανότητες εξόδου της χώρας από το ευρώ μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Είναι τόσο προς το συμφέρον της Ελλάδας, σημειώνεται στην έκθεση, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφευχθεί μία έξοδος από το ενιαίο νόμισμα, καθώς στην περίπτωση επιστροφής στη δραχμή, θα σημειωθεί υποτίμηση του νομίσματος 50%, με αποτέλεσμα να χαθεί το 1/2 των αποταμιεύσεων και του πλούτου της χώρας.

Με μία τέτοια υποτίμηση, και με δεδομένο ότι οι ελληνικές εισαγωγές αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 30%, κάτι που θα ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος από τα οφέλη στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας.

Με δεδομένο ότι οι εξαγωγές αντιστοιχούν μόνο στο 25% του ΑΕΠ και τουλάχιστον οι μισές προέρχονται από ανελαστικές βιομηχανίες ή δεν επηρεάζονται από την υποτίμηση (η ναυτιλία δουλεύει με το δολάριο), τα οφέλη στο μέτωπο αυτό θα είναι αρκετά μικρά, τονίζει ο οίκος.