Τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την αυτοδυναμία και τα λευκά ψηφοδέλτια.

Τι προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε το 2008 από τη ΝΔ και καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

Στο νέο νόμοσχέδιο, προβλέπεται –μεταξύ άλλων- η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με επιπλέον 10 έδρες σε σχέση με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο (δηλαδή από 40 σε 50 έδρες), 4 από τις οποίες θα παίρνει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο και τις υπόλοιπες 6 από τα άλλα τρία κόμματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο νόμο, η πριμοδότηση των 50 εδρών δε θα ισχύει σε περίπτωση που το κόμμα που ήρθε πρώτο στις εκλογές δεν είναι αυτοτελές αλλά απότελεί συνασπισμό κομμάτων.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε το 2003 και ισχύει από το 2009 προβλέπει:

Α)Είσοδο στη Βουλή κόμμάτων που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 3% των έγκρυρων ψηφοδελτίων (αφαιρούνται τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια)

Β)Κατανομή 250 εδρών σε όλα τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή με απλή αναλογική, ενώ το πρώτο κόμμα θα αποκτά το λεγόμενο «πριμ των 50 εδρών» από αυτές που θα μείνουν τελικά αδιάθετες μετα τις διαδοχικές κατανομές των εδρών στις διάφορες περιφέρειες.

Γ)Κατανομή των εδρών με βάση το εκλογικό μέτρο που έχει κάθε περιφέρεια και το οποίο προκύπτει από τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας διαιρούμενο με τον αριθμό των εδρών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

Αν μετά το πέρας των εκλογών δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τότε:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλεί τον αρχηγό του κόμματος που έχει εκλεγεί πρώτο και του δίνει εντολή σχηματισμόυ κυβέρνησης εντός 3 ημερών.

Από τη στιγμή που μέσα σε 3 ημέρες, δεν έχει βρεθεί υποστήριξη από κάποιο άλλο κόμμα για να επιτευχθεί η αυτοδυναμία, μετά το πέρας των 3 ημερών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλεί τον επικεφαλή του κόμματος που έχει βγεί δεύτερο στις εκλογές και του αναθέτει σχηματισμό κυβέρνησης μέσα σε 3 ημέρες. Αν και ο δεύτερος δεν τα καταφέρει (πρέπει οπωσδήποτε να βρει κόμματα να συνεργαστεί, για να υπάρξει αυτοδυναμία), τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τον πρόεδρο του κόμματος που έχει εκλεχθεί τρίτο και του δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ούτε και αυτός τα καταφέρει, τότε συγκαλείται σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρών, για να βρεθεί λύση.

Αν και τότε πάλι, δεν καταλήξουν κάπου, προκηρύσσονται ξανά εκλογές.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΥΡΟ

Λευκά και άκυρα δεν προσμετρώνται πουθενά. Αποτελλούν από μόνα τους ξεχωριστή κατηγορία.

Παράδειγμα: Από τους 10000 που ψήφισαν, τα 2000 ήταν λευκά, τα 1000 άκυρα και τα υπόλοιπα

5000 ΠΑΣΟΚ, 1000 ΝΔ, και ούτω κάθε εξής.