Διέγραψε σημαντικό ποσοστό χρέους δανειολήπτριας το Ειρηνοδικείο Χανίων

Διέγραψε το χρέος δανειολήπτριας σε ποσοστό 78% το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαιώνοντας την νομικά και απαγορεύοντας τη δήμευση της περιουσίας της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, η εν λόγω δανειολήπτρια μείωσε το χρέος της κατά 78% και διέσωσε τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία θα εκποιούνταν προς χρημματική ικανοποίηση των τραπεζών.

Πρόκειται για σύζυγο, μητέρα με δύο ενήλικα τέκνα, η οποία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως «εποχική», ο σύζυγος της είναι χρόνια άνεργος, με χρέη από πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, αλλά και επαγγελματικό χρέος, από επιχειρηματική πίστωση – σύμβαση στον σύζυγο της, που η δανειολήπτρια υπήρξε εγγυητής.

Το σύνολο της οφειλής της σε δύο τράπεζες ανέρχονταν στο ποσό των 70.643,22 ευρώ. Η δανειολήπτρια διέθετε στην κατοχή της ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και αυτοκίνητο, αλλά το δικαστήριο έκρινε την εξαίρεσή τους από την εκποίηση, καθώς εκτίμησε ότι δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω της μικρής εμπορικής τους αξίας.

Το δικαστήριο τώρα την διέταξε να πληρώσει σε μηνιαίες δόσεις επί τετραετία το ποσό των 15.359,52 ευρώ, σε 48 δόσεις, ενώ η διαγραφή αφορά στο ποσό των  55.359,52 ευρώ.