ΔΕΗ: 6,7 εκ. ευρώ τα κέρδη το 9μηνο 2013

dei

Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013.

Πιο αναλυτικά, τα κέρδη πριν από τους τόκους φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2013 μειώθηκα κατά 141,3 εκατ. ευρώ ή 17,2% σε σχέση με το 9μηνο 2012 και ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, έναντι 822,3 εκατ. ευρώ.

Αυτό συνέβη, καθώς οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν εξ ολοκλήρου από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την αρνητική επίδραση ύψους 17,7 εκατ. ευρώ λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013.

Στους εννέα μήνες του 2013, το 49,9% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 54,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 19,3% από 24,4% των συνολικών εσόδων

Από την άλλη, η δαπάνη για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών αυξήθηκε σε 6,8% από 4,6%, όπως και η συμμετοχή της δαπάνης για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος τρίτων παραγωγών σε 1,9% από 1,1%, ενώ για τα δικαιώματα CO2 διαμορφώθηκε σε 3,3%.

Οι προβλέψεις απορρόφησαν το 6% των συνολικών εσόδων το 9μηνο του 2013 έναντι 5% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.