Αλλαγές στην καθαριότητα για το δήμο Βόλου

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βόλου πρόκειται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για υπογειοποίηση των κάδων.

Το Πράσινο Ταμείο προχώρησε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015, και έτσι ο δήμος Βόλου υπέβαλε πρόταση για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων και μάλιστα η πράξη ονομάζεται Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στον δήμο Βόλου, με προυπολογισμό 442.800 ευρώ.

Σύμφωνα με το δήμο αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τη πόλη αφού θα υπήρχε χωρητικότητα στους κάδους έως 3.000 λίτρα ενώ θα σταματούσε η τοποθέτηση των σκουπιδιών έξω από αυτούς σε περίπτωση που δεν υπήρχε χώρος, με αποτέλεσμα την πιο όμορφη και καθαρή πλευρά της πόλης να έρχεται στην επιφάνεια.