Αύξηση 23,0% εμφάνισαν οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό το 2014, σε σχέση με το 2013, όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (88,4%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 αύξηση 23,4%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Βουλγαρία (121,8%), τη Γαλλία (27,0%), τη Ρουμανία (94,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,2%), τη Σερβία (26,6%), την Πολωνία (52,7%), την Γερμανία (8,5%) και την Ιταλία (15,9%). Σημαντική αύξηση των αφίξεων (16,4%) παρατηρείται ακόμα από την Ασία με αύξηση των προερχομένων από την Τουρκία (17,5%) και την Αμερική (18,0%) και μεγάλη αύξηση από τις ΗΠΑ (26,9%). Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων, κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Γερμανία (11,2%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (9,5%), η Βουλγαρία (7,0%), η Γαλλία (6,6%) και η Ρωσία (5,7%).

Ολόκληρη η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, εδώ

Πηγή:http://www.avgi.gr