18 μήνες για την πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Το 2015 αναμένεται να είναι η χρονιά που θα ανοίξουν όλα τα κλειστά επαγγέλματα.

Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη νομικού ο οποίος θα αναλάβει να δώσει τη σχετική βοήθεια έναντι αμοιβής που αγγίζειτις 15.000 ευρώ.

Ο εν λόγω επιστήμονας θα βοηθήσει τα αρμόδια υπουργεία στην εξέταση των σχετικών εγκυκλίων αλλά και των κανονιστικών πράξεων μαζί με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στους ρπόμενους 18 μήνες θα συνταχθεί υπόμνημα της σχετικής εγκυκλίου, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση πάνω στην οποία τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στις απατούμενες ρυθμίσεις.

Ο νόμος 3919/2011 αποτελεί το εφαλτήριο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση της εργασιακής αγοράς.