Στρατιωτικές Σχολές 2018: Αυτά είναι τα αγωνίσματα και τα απαιτούμενα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις πλησιάζουν ενώ οι πίνακες με όσους κρίνονται κατάλληλοι για να περάσουν από αυτές έχουν ήδη αναρτηθεί από τις 15 Ιουνίου. Δείτε τα αγωνίσματα και τα απαιτούμενα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή.

Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος στις Αθλητικές Δοκιμασίες που προβλέπονται για κάθε Σχολή σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018.

Περισσότερες ειδήσεις για πανελλήνιες και στρατιωτικές σχολές ΕΔΩ.

Δείτε στον πίνακα τα όρια:


Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

Επίσης, στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες.

Πηγή : newsit.gr