Στην Ρόδο το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο.

SCHOOL

Το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο, από τις 29 Μαϊου έως τις 2 Ιουνίου με θέμα «Managing tourism in time of crisis» πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στο θερινό σχολείο μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές, νέοι ερευνητές, απόφοιτοι συναφών με τον τουρισμό τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο matour2013@aegean.gr και matour2013@aegean.gr καθώς και στα τηλέφωνα +30 22710 35028, +30 22710 35172.