Αυξάνεται η τιμή του νερού στη Λευκωσία

Επιβεβλημένη κίνηση για να επιβιώσει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας

Κατά 15% αυξάνεται η τιμή του νερού στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία, μια κίνηση η οποία σύμφωνα με το διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Νίκου Ζαμπακίδη, είναι επιβεβλημένη προκειμένου να παραμείνει βιώσιμος ο οργανισμός.

Ο κύριος Ζαμπακίδης ανέφερε ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Βουλή εγκρίνει τους κανονισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, προνοούν αύξηση της τιμής πώλησης του νερού στα Συμβούλια Υδαπρομήθειας, τότε αναπόφευκτα μέρος του κόστους θα μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε τέτοια περίπτωση δίδεται διορία έξι μηνών, οπότε δεν αναμένεται άλλη αύξηση εντός του 2012.

 

www.newsbeast.gr